RA Aluminium er ISO sertifisert

RA- Aluminium AS og Turf Lighting Solutions AS (TLS) er glade for å kunngjøre at vårt styringssystem for kvalitet og miljø er sertifisert og i samsvar med ISO 9001:2015 og 14001:2015. Vi har jobbet strategisk gjennom høsten og vinteren for å nå dette målet. Vår vekst er avhengig av fornøyde kunder og leveranser av høy kvalitet.

Vi har utarbeidet et felles prosessorientert styringssystem av virksomhetene. Styringssystemet danner grunnlag for styring på alle nivåer i organisasjonen. Systemet tilfredsstiller gjeldende myndighetskrav, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften), krav fra oppdragsgivere, og de krav vi selv har til vår virksomhet. Ledelsessystemet består av politikker, prosesser, styrende dokumentasjon og krav som støtter oss i å gjennomføre oppgavene sikkert og effektivt, og nå våre mål. Vi skal være ledende på kvalitet og miljø.
Org. number: 982 022 630 

© 2021 by RA Aluminium AS

Visit us

Fabrikkveien 11
4033 Stavanger
Norway

Contact us

Tel: +47 51 81 97 50
post@ra-aluminium.com

Visit us

Fabrikkveien 11
4033 Stavanger

Contact us

Tel: +47 51 81 97 50
post@ra-aluminium.com

© 2021 by RA Aluminium AS